Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím (dále jen zákazník) a prodávajícím (dále jen dodavatel) viz Kontakt.

 

Kupující rezervací (objednáním) Zboží od Prodávajícího souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

 

Nedílnou součástí všeobecných podmínek jsou reklamační podmínky:

  1. Prodávající nenese odpovědnost za skryté vady, které se mohou projevit při dalším používání zboží vzhledem k jeho předchozímu opotřebení (§ 619 odst. 2 občanského zákoníku)
  2. Popis zboží jako i jeho případné vady je uveden u každého jednotlivého kusu nebo souboru a je možné se s ním otevřeně seznámit. Na požadavky ze strany kupujícího vedené jako vady, které byly uvedeny v popisu zboží, nebude ze strany prodávajícího brán zřetel.

Účast v aukci a burze

  • Aukce se může účastnit pouze právnická osoba!
  • Burzy se může účastnit jak právnická tak fyzická osoba.
  • U obou subjektů platí, že musí být registrována v systému.

Ceny pro zákazníka

Zboží v internetové aukci a burze je nabízeno za ceny v korunách českých. Dodavatel může ceny v obchodu průběžně aktualizovat.

Způsoby platby za zboží a převzetí

Platba v hotovosti při převzetí zboží. U firem možná platba fakturou.

Zboží si zákazník převezme osobně ve skladu Škroupova 5, Plzeň. Termín převzetí si zákazník musí domluvit předem na mailovém (lieser@plzen.eu) nebo telefonickém kontaktu (378 035 151). Zboží bude na skladě drženo max. 15 pracovních dní od ukončení aukce nebo burzy.

Mapa

Mapa

Sklad

Sklad

Náhled na vstup skladu

Náhled na vstup skladu

Lhůta pro vrácení zboží

Kupujete-li zboží jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČO), máte v souladu se zákonem § 53 odstavec 7 občanského zákoníku, možnost odstoupit od smlouvy a zboží vrátit do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme kontaktujte nás (Kontaktní údaje). a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vašeho čísla účtu či adresou pro vrácení peněz. Počkejte prosím na naší odpověď. Sdělíme vám adresu skladu na kterou máte zboží odeslat. Zboží zašlete spolu s dodacím listem a dokladem o koupi, z kterých jsou patrná sériová čísla produktů.

 

Uplatní-li Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle výše uvedeného, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladu spojených s vrácením zboží (§53 odst. 10 Občanský zákoník) nebo je-li hodnota plnění smlouvy snížena (došlo k částečnému spotřebování, opotřebování či neúplnému vrácení zboží), je Spotřebitel povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích (§458 Občanský zákoník). Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

 

V případě prodeje zboží v akci s doplňkovým předmětem, tvoří tento předmětem také součást dodávky. V případě vrácení zboží se vratka vztahuje i na tento doplňkový předmět. Pokud nebude se zbožím vrácen, bude poškozen případně jinak znehodnocen, prodávající si vymiňuje právo odečíst od ceny vráceného zboží náklady na pořízení případně uvedení do původního stavu doplňkového předmětu a to až do výše běžné nákupní ceny takového předmětu v době prodeje akčního zboží.

S čím je třeba počítat u použitého zboží?

Pokud není uvedeno jinak, zboží v našem sortimentu je použité. Jedná se veskrze o značkové produkty, které jsou dováženy ve velkém množství přímo od výrobce v rámci použití v prostředí MMP. Obvykle jde o produkty ve stáří 6 a více let, které byly SITMP staženy v rámci obnovy výpočetní techniky a nastavených standardů. U použitého zboží je potřeba počítat s určitou mírou opotřebení - kosmetické vady, známky používání apodobně. Zboží, které je předmětem aukčního nebo burzovního prodeje je funkční, ale silně opotřebené jeho používáním nad limit určeným výrobcem. Cena u zboží byla stanovena jako průměrná v místě a čase obvyklá a odsouhlasena komisí, která dohlíží nad správným určením ceny. Cena je stanovena i vzhledem k stáří a opotřebení zboží (tudíž výrazně nižší). Obecně platné pravidlo je - čím levnější použité zboží kupuji v rámci jedné kategorie (monitory, notebooky apod), tím znatelnější bude opotřebení. Použité notebooky a LCD displeje mohou mít několik vadných pixelů, monitory mohou mít mírně snížený jas, plasty počítačů, notebooků, monitorů nebo tiskáren mohou být poškrábané nebo otlačené, zboží není v originálním balení a nemusí obsahovat veškeré příslušenství, které je uvedeno na stránkách výrobce, neobsahuje české manuály ani originální CD s ovladači. Pokud si po obdržení zboží nejste jisti, zda stav Vaší koupě odpovídá běžné míře opotřebení, prosím, kontaktujte nás a rádi Vám vyjdeme vstříc.

 

Pokud je u použité výpočetní techniky uveden operační systém (VB = Vista Business, W7Pro = Windows 7 Professional apod.), jedná se o OEM licenci. Licenční štítek je nalepen na počítači nebo notebooku a platí jen pro tento hardware. S počítačem dodáváme pouze licenci. Součástí dodávky tedy není instalace software na dané technice ani instalační CD. Původně nainstalovaný operační systém nemusí být vždy v české verzi.

Ochrana osobních údajů

Zaručujeme Vám, že Vaše osobní údaje slouží pouze pro naší vnitřní potřebu a nebudou prodány ani jinak předány třetím stranám.

Přihlášení

Pro nákup se musíte zaregistrovat

Registrovat »

© AG25 s.r.o., 2011-2012

prodej použité výpočetní techniky
v majetku Města Plzně